Institut regionální žurnalistiky a mediálních analýz

Institut regionální žurnalistiky je vzdělávací a vědeckovýzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zřízené ve spolupráci s Katedrou mediálních studií a žurnalistiky a vydavatelstvím Vltava-Labe-Press.

Projekt začal koncepčně vznikat v lednu 2005. Prvním institucionálním aktem bylo uzavření smlouvy mezi VLP a FSS MU o poskytnutí sponzorského daru fakultě dne 3. května 2005. Přípravná etapa byla završena 19. září 2005 podpisem rámcové smlouvy o spolupráci mezi VLP a FSS MU.

V roce 2006 se podařilo navázat na rok předtím započatý projekt vzdělávání zaměstnanců VLP a institut odstartoval projekt studentských praxí v lokálních a regionálních redakcích.

Základní program institutu:

  • dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců VLP
  • stáže lektorů v regionálních redakcích
  • odborná praxe studentů Fakulty sociálních studií (FSS) v redakcích
  • knihovna regionálního tisku
  • podpora výuky žurnalistiky na FSS

Napsali o nás